ÖZEL HASTA / ÖZEL İLGİ

PARKİNSON HASTA BAKIMI

Amacımız yaşlılarımızın yaşam kalitelerini en yüksek seviyede tutmaktır.

Parkinson Hastalığında, hastaların günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken kısmen ya da tamamen başkalarına bağımlı hale gelmeleri, yaşam kalitelerinin olumsuz biçimde etkilenmesine neden olmaktadır. Nesil Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak, her konuda olduğu gibi bu konuda da yararlı ve özverili bir NESİL olmak için geniş imkânlarımızla yaşlılarımızın hizmetindeyiz. Bilgi, sabır, titizlik, özen ve şefkatle, en etkin şekilde işlerini yapabilmeleri için uygun çalışma koşullarına sahip merkezimizde bu konuda verdiğimiz hemşirelik ve bakım hizmetlerimizden bazıları:

- Hasta ve ailesine psikolojik destek dâhil her türlü destek verilmektedir.
- Kurumumuzun sağlık bakımı profesyonelleri, bakım ve tedavi yoluyla hastaların ömürlerini uzatmanın yanı sıra, yaşam kalitelerini de yükseltmeyi hedeflemektedirler.
- Sürekli izlem ve tedavi için multidisipliner bakım ekibi üyeleri ile her an iletişim halinde bulunmaktayız.
- Hekim ile işbirliği halinde hastalara ilaçlar ile ilgili bilgi verilerek yanlış kullanımların önüne geçilir.
- Hastaların sağlıklı ve bağımsız davranış geliştirmesine olanak sağlanır.
- Hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları için hasta ve ailesine eğitimler verilir.
- Hastanın boş zamanlarını değerlendirmek istediği aktiviteler konusunda hastaya destek olunur. Bu sayede hastanın sosyalizasyonu sağlanır. Bu aktiviteler seçilirken hastanın sınırlılıkları göz önünde bulundurularak hedef odaklı bir yol izlenir.
- Parkinson hastalarına özel diyet uygulanır.
- Egzersiz, Parkinson hastalığında ilaçlar kadar önem taşımaktadır. Bu sebeple hasta ve ailesine egzersiz konusunda eğitimler verilir.
- Parkinson hastalarında yüz ifadesinde azalma ve konuşma güçlüğü oluşan durumlarda konuşma terapisti ile işbirliği içerisinde, diyafragmatik konuşma ile ilgili yardımcı olunur.
- Sinir ve gerginliği atmak açısından iletişim odaklı faaliyetlere yeterli vakit ayırmaları sağlanır.
- Genel iyilik durumunun ve tedaviye cevabın sürekli olarak takibi ile hastanın daha etkili bir iyileşme süreci geçirmesi hedeflenir.

PARKİNSON NEDİR ?

Parkinson, beyinde ‘dopamin’ olarak adlandırılan nörotransmitterin %60-80’inin kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkar. İlerleyici nörolojik bir hastalıktır. Genel ifade ile hareket bozukluğuna yol açan bir hastalıktır. Dopamin, insanların akıcı ve birbiri ile uyumlu hareketler yapmalarını sağlar. İlerleyen yaşla birlikte beyinde dopamin salgısını gerçekleştiren hücrelerin azalması ya da hasar görmesi söz konusudur. Hasarın nasıl başladığı tam olarak anlaşılamamıştır ancak genetik ve çevresel faktörlerin önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Hastalık genellikle fark edilemeyecek derecede sinsi başlar ve giderek yavaş ama artan biçimde/yıkıcı ilerler. Ancak doğru tedavi sayesinde, çoğu hasta normal hayatını uzun yıllar boyunca sürdürebilir.

Parkinson hastalığı Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık görülen ‘sinir hücrelerinin ölümüne yol açan tedavi edilemez hastalık’ olup görülme oranı yaşla birlikte artmaktadır. Parkinson hastalığı bireyi tüm boyutlarıyla olumsuz yönde etkileyen bir sağlık problemidir. Bazı belirtiler sosyal ortamda iken daha çok ortaya çıktığı için Parkinson hastalarını sosyal hayattan uzaklaştırır ve depresyona neden olabilir. Bilhassa hastalığın sonraki evrelerinde ve depresyona sahip hastalarda bakım ve günlük yaşam faaliyetlerinde yardım konusu oldukça önem arz etmektedir. Bir diğer önemli nokta da hasta-aile dayanışmasıdır, hastanın hastalığını kabul etmesi ve ailenin de ona destek olması gerekir.

PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hareketlerin yavaşlığı, titreme, kasların sertliği, duruş ve denge bozuklukları hastalığın temel belirtileridir.

1- Titreme (İlk olarak el, kol ve bacaklarda ortaya çıkar.)
2- Bedensel hareketlerde yavaşlama (Bazı hastalar hareketlerindeki yavaşlığı güçsüzlük olarak ifade ederler.)
3- Duruş ve denge problemleri
4- Kasların sertleşmesi
5- Dik duramamak, öne ya da yana eğilerek hareket etmek
6- Kollar, bacaklar veya gövdede katılık/tutukluk
7- El yazısının bozulması ve değişmesi
8- Koku alma duyumunun
9- Kabızlık
10- Donuk yüz ifadesi
11- Konuşma bozuklukları
12- Yürürken bir kolun sallanmaması
13- Denge ve duruş bozukluklarına bağlı kamburluk ve düşme
14- Sırt ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı ve ağırlık hissi
15- Gece salya artışı
16- Depresyon
17- Unutkanlık
18- Cinsel işlev bozuklukları
19- Uykuda terleme ve sayıklamalar

PARKİNSON HASTALIĞININ EVRELERİ

1. EVRE: Belirtilerin yavaş yavaş ortaya çıktığı, vücudun tek tarafında belirtilerin olduğu evredir. Bulgular tek taraflı ve hafif derecededir. Genellikle ellerde titreme belirtileri başlar. Hasta yaşamına desteksiz devam edebilir.

2. EVRE: Belirtilerin artarak vücudun diğer tarafında da görülmeye başladığı evredir. Mimikler zayıflar ve yüzde donuk ifade oluşur. Duruş ve yürüyüş etkilenmiştir. Hasta yaşamına desteksiz devam edebilir.

3. EVRE: Denge kaybı ve refleks kaybının başladığı evredir. Gövde hareketlerinde belirgin yavaşlama, denge bozukluğu ve düşme görülür. Tanı bu evrede konur. Hasta, günlük yaşam aktivitelerini yaparken zorlanır.

4. EVRE: Şikâyetler oldukça artar, hasta başkalarının yardımıyla günlük aktiviteleri yapmaya başlar. Yürürken yardımcı aletler kullanır.

5. EVRE: Hafıza kaybının geliştiği evredir. Hasta, yakınlarını tanıyamaz hale gelir. Tekerlekli sandalye kullanımı başlar. Ağrıları artmıştır. Hasta bu dönemde kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve bakıma muhtaç durumdadır. Halüsinasyonların eşlik ettiği psikiyatrik yakınmalar artmıştır.

PARKİNSON HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR

Parkinson hastalığında teşhis klinik değerlendirme ile konur. Hastanın hikâyesinin dinlenmesi, nörolojik muayene ve Levodopa tedavisine alınan yanıt kıstasları oluşturur. Tedaviyle alınan olumlu yanıt da tanıyı kesinleştirir. Hastalığın olabilecek diğer nedenlerini ortadan kaldırmak için beyin görüntülemesi yapılabilir. Kişiye özel bir hastalık olan Parkinson’da her zaman diğer aile üyelerine ait herhangi bir hikâye olmayabilir.

PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MIDIR

Parkinson’u tamamen iyileştirmek mümkün değildir, ancak Parkinson rahatsızlığının semptomlarını hafifletme ya da yavaşlatma konusunda etkili olan çeşitli tedaviler mevcuttur.

Tedavi öncelikle ilaçlarla yapılır, yararı görülmezse cerrahi yöntemlere başvurulur. Tedavide ilk ve asıl amaç beyinde eksilen dopamin maddesini yerine koymaktır. Diğer bir temel amaç da hastanın yaşam kalitesini en iyi seviyede tutmak devamında da artırmaktır. Tedavi bir nörolog ve bir fizyoterapist tarafından yürütülmelidir. İlaç tedavisiyle belirtilerin çoğu hafifletilebilir. İlaç tedavisi kadar fizik tedavi veya egzersizler de çoğu zaman yararlı olmaktadır. Özellikle yürüme ve yüzme faydalıdır. Tedavi planlamasında hastanın yaşı, hastalığın evresi, mesleği, sosyal yaşantısı göz önüne alınmalıdır.

Bazı hastalarda ilaç tedavisi yetersiz kaldığında ya da yoğun yan etkiler ortaya çıktığında “beyin pili” yöntemi tercih edilebilir. Cerrahi tedavide stimülasyon pil ameliyatları son yıllarda gelişmiş olup yurdumuzda da uygulanan ancak pahalı bir yöntemdir. Parkinson hastalarının tedavisinde rehabiltasyon uygulamaları ve özellikle ev egzersizleri de oldukça yararlı etkiler gösterir. Parkinson uzun süreli, yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için, tedavisinde hastanın ve ailesinin hekimle bu süreç boyunca iş birliği içinde olması gereklidir. İzlenmesi gereken yol, bir nöroloji uzmanı tarafından hastanın sorumluluğunun üstlenilmesi ve gerektiğinde de bir fizyoterapistle iş birliği yapılarak düzenli muayene ve kontrollerle tedavinin sürdürülmesidir.

PARKİNSON HASTALARININ BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

- Parkinson hastalığında ana sorun kişinin günlük ihtiyaçlarını yerine getirmede zorluk yaşamasıdır. Öncelikli hedef bu ihtiyaçların giderilmesi ve hastanın aktif, üretken ve bağımsız olmasının sağlanmasıdır.
- Çeşitli kas egzersizleri yapmalı, kas gevşemesi sağlamak amacı ile yüz ve boyna masaj yaptırılmalıdır.
- Yıllar içerisinde hastanın ve hastalığın değişimi izlenerek kullanılmakta olan ilaç ve ilaç dışı tedavilerin yeniden düzenlenmelidir.
- Hastanın ilaçlarını erken saatlerde almasını sağlayarak gün içinde uyuması engellenmeli, bu sayede gece oluşacak uykusuzluk problemlerinin önüne geçilmelidir.
- Hastanın diyeti yumuşak ve dengeli olmalı, günlük kalori ihtiyacını karşılamalıdır.
- Hastaya psikolojik destekte bulunulmalıdır.
- Günlük yaşamlarının kolaylaştırılması için çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak gibi kesici ve kırılabilen malzemelerin kolayca tutulabilen ve kırılmayan malzemeden yapılanları kullanmaları sağlanmalıdır.
- Denge kaybı ve düşmeler ana sorun olduğundan öncelikle güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- Motor kaslarını aktive edecek olan elişi uğraşları yaptırılmalıdır.
- Hastanın sosyal faaliyetlere katılımı desteklenmelidir.
- Hasta konuşmaya teşvik edilmeli, kendini ifade etmesi için ortam yaratılmalı, gerekirse konuşma terapisine yönlendirilmelidir.

PARKİNSON HASTALIĞI GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLER

Parkinson hastalığı sürecinde hasta günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme konusunda bağımsızlığını yitirmek durumunda kalır. Beraberinde ekonomik üretkenliğin yitirilmesi ile aile içi ve toplumsal rollerini yerine getirememeye başlar. Parkinson hastalığına yakalanan hastaların çok büyük bir bölümü bir süre sonra bakıma ve yardıma muhtaç hale gelmektedir. Hastalığın yarattığı motor ve non-motor semptomlar belli aşamadan sonra bu duruma sebebiyet vermektedir. Bu dönemde, hasta günlük aktiviteleri yapmak konusunda iyice yetersizleşmekte, hastaya bakan kişinin fiziksel yükü gitgide artmaktadır. Bu durum hastaya bakan kişiyi yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal, ekonomik ve sosyal açıdan da etkileyecektir.

KAFAMIZA TAKILAN SORULAR – KISA KISA –

Parkinson olmamak için ne yapmalı: Spor yapmak, sağlıklı ve doğal beslenmek, stresten uzak durmak, kimyasal maddelerden uzak durmak, Akdeniz diyeti uygulamak.

Parkinson uykusuzluk yapar mı: Uykusuzluktan ziyade uykuya dalmada güçlük olarak etki eder.

Parkinson yatalak yapar mı: Hastalığın çok ileri düzeylerinde hasta tekerlekli sandalyeye ya da yatalak olarak yaşamaya maruz kalabilir.

Parkinson hastalığına ne iyi gelir: Tıbbi tedavinin dışında düzenli egzersiz ve uygun beslenme en etkili yöntemlerdir.

Parkinson genetik mi: Genç yaşta ortaya çıkan durumlarda genetik nedenler olabilir. Ancak genellikle yaş ilerlemesine ve hikâyeye bağlı olarak ortaya çıkar.

Bakımevimizde Parkinson hastalarına özel bakım uygulanır. Hastalığın durumuna göre ilerlemesi yavaşlar veya tamamen etkileri ortadan kalkar.

Detaylı bilgi için bizi arayın: +90 258 811 2 555
İletişim Bilgileri ve Adres için burayı tıklayın.

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ

Hasta yatış işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesi için lütfen bizi bu numaradan arayın.

0 549 790 07 43